Informare GDPR

MISTER EXCLUSIVITATE SRL având sediul în Bucuresti, Sector 6, număr de înregistrare Of. Reg.Com.  J40/1762/2017, Cod Unic de înregistrare 37064119, vă aducem la cunoștință următoarele:

1. Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

2. Prelucrăm numele și prenumele dumneavoastră, domiciliul și codul numeric personal cuprinse în contractul încheiat cu noi, pentru:

  • executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv realizarea activităților efectuate de noi în interesul dumneavoastră în virtutea contractului dintre noi;
  • îndeplinirea obligațiilor legate de plata comisionului;
  • redactarea analizelor imobiliare în numele dumneavoastră;
  • îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina agentilor si agentiilor imobiliare;
  • îndeplinirea obligației noastre profesionale de ținere a evidenței contractelor încheiate de forma de exercitare a profesiei de agent/intermediar imobiliar.

Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale ale agentiei imobiliare.

3. Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru:
– comunicarea cu dumneavoastră.

Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale ale agentiei imobiliare.

4. Prelucrăm datele cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră către noi și datele prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință, pentru:

  • realizarea interesului dumneavoastră de a beneficia de asistență imobiliara și reprezentare in procesul de tranzactionare sau achizitie a proprietatii;
  • realizarea serviciilor și scopurilor legitime ale agentului imobiliar.

Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale ale agentiei imobiliare.

5. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

6. Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație profesională a agentului imobiliar, ci și o valoare esențială.

7. Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor de către agentul imobiliar. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

8. Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră și agentie/agentul imobiliar.

În acest caz agentie/agentul este exonerat de răspundere. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.